🛎Java e Testimit është një iniciativë e lansuar në vitin 2013 me qëllim të rritjes së testimit për HIV dhe të ngritjes së vetëdijës lidhur me përfitimet e testimit të hershëm për HIV. Gjatë një jave të plotë, duke filluar nga 20 deri me 27 Nëntor 2023 në gjithë Evropën realizohen aktivitete në kuadër të Javës së Testimit. Gjithashtu edhe ne si KOPF duke filluar nga e hëna kemi zhvilluar aktivitete vetëdijësuese në rrugë (Street Action and Outreach) apo tendave informuese (Info Point Stands), ku janë informu një numër i madhë i të rinjëve dhe popullatës së përgjithshme për rëndësinë e testimit dhe zbulimit të hershëm të virusit HIV.Ketë vit kemi përzgjedh Drenasin për të senzibiliuar rininë me rëdësinë që ka testimi dhe zbulimi i hershëm i rateve të reja me HIV.Ju rikujtojmë se Drejtoria për Shëndetësi e Komunës së Prishtinë në bashkëpunim me CDF me 11 Nëntor 2023 ka hap qëndren e re për Këshillim dhe Testim për HIV në Ambulantën e Mjekësisë Familjare në Lagjen e Studentëve. Në këtë qëndër mund ti bëni pa pagesë testet e shepjta dhe të merrni rezultatin brenda 20-30 minuta për; HIV, Hepatit B Hepatit C dhe Sifilis. Ky aktivitet u realizua me mbështetjen e UNFPA në Kosovë. Ky aktivitet u realizua me mbështetjen e UNFPA në Kosovë.