Kombet e Bashkuara po shënojnë 16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me bazë Gjinore nga 25 Nëntori deri më 10 Dhjetor 2021, nën temën globale të vendosur nga fushata UNiTE e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së: “Orange the world: End violence against women now!”

Gati 1 në 3 gra janë dhunuar gjatë jetës së tyre. Në kohë krizash, numrat rriten, siç shihet gjatë pandemisë COVID-19 dhe krizave të fundit humanitare, konflikteve dhe fatkeqësive klimatike. Një raport i ri nga UN Women, bazuar në të dhënat nga 13 vende që nga pandemia, tregon se 2 në 3 gra raportuan se ato ose një grua që e njohin kanë përjetuar një formë dhune dhe kanë më shumë gjasa të përballen me pasigurinë ushqimore. Vetëm 1 në 10 gra tha se viktimat do të shkonin në polici për ndihmë.

Ndërsa dhuna e përhapur, me bazë gjinore nuk është e pashmangshme. Mund dhe duhet të parandalohet. Ndalimi i kësaj dhune fillon me të mbijetuarit besimtarë, duke adoptuar qasje gjithëpërfshirëse dhe gjithëpërfshirëse që trajtojnë shkaqet rrënjësore, transformojnë normat e dëmshme shoqërore dhe fuqizojnë gratë dhe vajzat. Me shërbimet thelbësore të përqendruara te të mbijetuarit në të gjithë sektorët e policisë, drejtësisë, shëndetësisë dhe sociale, dhe financim të mjaftueshëm për axhendën e të drejtave të grave, ne mund t’i japim fund dhunës me bazë gjinore.

Forumi i Barazisë së Gjeneratës, i cili përfundoi në Paris në korrik, vendosi momentin për veprime dhe investime vendimtare për të avancuar barazinë gjinore. Fondi i Mirëbesimit i OKB-së për t’i dhënë fund dhunës kundër grave, i vetmi mekanizëm global për dhënien e granteve i dedikuar për t’i dhënë fund dhe parandalimin e të gjitha formave të dhunës ndaj grave, ka shpallur një sfidë të veçantë për mbledhjen e fondeve, #Give25forUNTF25, duke shënuar 25 vjet të dhënies së granteve për të mbështetur organizatat e grave. Rreth botës.