Koalicioni K10 organizoi sallonin e parë të diskutimit me temën “Edukimi Seksual Gjithëpërfshirës” Qëllimi i diskutimit të hapur ishte nxijta e debatit rreth rëndësisë së edukimit seksual gjithëpërfshirës dhe analiza e situatës aktuale në Kosovë rreth edukimit seksual.

Panelistë në këtë diskutim ishin: Dr. Visare Mujko Nimani – UNFPA; Prof. Dr. Ilir Begolli – Instituti kombëtar i shëndetit public dhe Znj. Mimoza Lipaj – Mësuese