Në vazhdën e trajnimeve për ngritje të kapaciteteve, K10 organizoi trajnimin për Menaxhimin e Bazuar në Rezultate (RBM). Trajnimi, me trajner Levent Koron, ishte shumë interaktiv dhe informativ.

Koalicioni K10 mbështetet nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara, UNFPA Kosovo.