Ngjarjet

K10 ORGANIZON TRAJNIM PËR ANËTARËT E KOALICIONIT

K10 ORGANIZON TRAJNIM PËR ANËTARËT E KOALICIONIT

Më 10 Prill, K10 organizoi trajnimin për ngritjen e kapaciteteve të mbrendshme të Koalicionit10 në RBM “Results Based Management” ku facilitatorë ishte Levent Koron. Pjesë të trajnimit ishin: Action for Mothers and Children ArtPolis AHED KOMF K10 mbështetet nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara, UNFPA Kosovo.

TAKIMI I ANËTARËVE TË KOALICIONIT K10 DHE ZGJEDHJA E BORDIT

TAKIMI I ANËTARËVE TË KOALICIONIT K10 DHE ZGJEDHJA E BORDIT

Shtatë organizata anëtare të Koalicionit K10: Artpolis, Kopf, Pen, Prak, Health for all, Shoqata e Adoloshentëve Kosovar dhe Aksioni për Nëna dhe Fëmijë që është njëherish edhe udhëheqëse e Koalicionit K10 bashkë me donatorin dhe mbështetësin kryesore Fondi për Popullis I Kombeve të Bashkuara UNFPA u mblodhën në një takim dy ditorë në Tiranë. Qëllimi I takimit: angazhimi, aktivitetetet e…

5 vjetori i themelimit të K10

5 vjetori i themelimit të K10

Me datën 16/06/2016 disa organizata joqeveritare u mblodhën dhe nënshkruan formimin e Koalicionit K10. Për gjatë këtyre viteve K10 vazhdoi me përpjekjen për të ndryshuar gjendjen në teren përmes avokimit me Institucionet vendore dhe organizatat e tjera me fokus në shëndetin seksual dhe të drejtat riprodhuese. Në këto 5 vite kemi promovuar parime dhe vlera të barazisë gjinore, promovim shëndetesor,…

DITA NDËRKOMBËTARE E KONTRACEPSIONIT

DITA NDËRKOMBËTARE E KONTRACEPSIONIT

Pavarësisht progresit të vazhdueshëm, 17 milionë grave në regjion ende nuk u përmbushen nevojat për metoda moderne kontraceptive. Në Kosovë deri në 8.9% të grave kanë nevoja të papërmbushura, përderisa në komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian 18.1%. Duke shtuar këtu edhe mungesën e lëndëve mësimore për shëndet seksual dhe riprodhues, është e dukshme që ngritja e vetëdijesimit është më se…

Dita Ndërkombëtare e Familjes!

Dita Ndërkombëtare e Familjes!

Sot, bashkë me prindër e fëmijë, shënuam Ditën Ndërkombëtare të Familjes duke vënë në theks rëndësinë që ka familja në mirëqenien personale të të gjithë individëve! Familja paraqet thelbin e shoqërisë në të cilën kontribuojmë cdo ditë dhe ky kontribut jep ndikim në shoqëri, duke krijuar raporte të mira me njëri-tjetrin, familjet ndihmojnë që sfidat personale dhe ato familjare të…

YMCA DITA BOTËRORE E SHËNDETIT

YMCA DITA BOTËRORE E SHËNDETIT

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shëndetit YMCA i është bashkuar motos së Organizatës Botërore të Shëndetit “Building a fairer, healthier world”. Bashkë me gratë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian sot kemi diskutuar në lidhje me rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit seksual dhe riprodhues, shtatzanitë e hershme dhe qasjen në shërbime shëndetësore gjinekologjike pa pagesë për gratë nga grupet…