Aktivitete

TRAJNIMI “KORNIZA LIGJORE”

TRAJNIMI “KORNIZA LIGJORE”

Koalicioni K10 mundohet që gjatë gjithë kohës të jetë në hap për sa i përket shëndetit seksual dhe riprodhues. Anëtarët e koalicionit kanë marrë pjesë në trajnimin “Korniza Ligjore”. Përmes këtij trajnimi të gjithë u informuan për së afërmi me ligjet dhe rregullimin e të drejtave seksuale dhe riprodhuese në Kosovë. Trajnere ishin Zëvendësja e Avokatit të Popullit, Majlinda Sinani…

TRAJNIM PËR FUNDRAISING DHE SHKRIM TË GRANTEVE

TRAJNIM PËR FUNDRAISING DHE SHKRIM TË GRANTEVE

K10 po punon edhe në ngritjen e kapaciteteve të anëtarëve të saj. Së fundmi, përfaqësuesit e organizatave anëtare të Koalicionit, mbajtën një trajnim për Fundraising. Trajneri, Fatos Axhemi, foli për mënyrën më të suksesshme të mbledhjes së fondeve. Ai tregoi për hapat të cilat duhet të ndërmerren gjatë këtij procesi. Koalicioni K10 mbështetet nga Fondi për Popullsi i Kombeve të…

TRAJNIMI MENAXHIMI I BAZUAR NË REZULTATE

TRAJNIMI MENAXHIMI I BAZUAR NË REZULTATE

Në vazhdën e trajnimeve për ngritje të kapaciteteve, K10 organizoi trajnimin për Menaxhimin e Bazuar në Rezultate (RBM). Trajnimi, me trajner Levent Koron, ishte shumë interaktiv dhe informativ. Koalicioni K10 mbështetet nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara, UNFPA Kosovo.

TRAJNIMET ME QMF-TË

TRAJNIMET ME QMF-TË

U erdhi fundi trajnimeve të cilat u mbajtën përgjatë vitit 2018 në Prishtinë me stafin shëndetësorë të QMF-ve të komunave të ndryshme të Kosovës. Trajnimet të cilat u mbajten përgjatë këtij viti përfshinë tema si: Dhuna në baza Gjinore, Infeksionet Seksualisht të transmetueshme, Planifikimi Familjar dhe Programi Orientues i Shëndetit të Adoloshenteve. Trajnimet u mundësuan nga Fondi për Popullsi i…

5 vjetori i themelimit të K10

5 vjetori i themelimit të K10

Me datën 16/06/2016 disa organizata joqeveritare u mblodhën dhe nënshkruan formimin e Koalicionit K10. Për gjatë këtyre viteve K10 vazhdoi me përpjekjen për të ndryshuar gjendjen në teren përmes avokimit me Institucionet vendore dhe organizatat e tjera me fokus në shëndetin seksual dhe të drejtat riprodhuese. Në këto 5 vite kemi promovuar parime dhe vlera të barazisë gjinore, promovim shëndetesor,…

DITA NDËRKOMBËTARE E KONTRACEPSIONIT

DITA NDËRKOMBËTARE E KONTRACEPSIONIT

Pavarësisht progresit të vazhdueshëm, 17 milionë grave në regjion ende nuk u përmbushen nevojat për metoda moderne kontraceptive. Në Kosovë deri në 8.9% të grave kanë nevoja të papërmbushura, përderisa në komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian 18.1%. Duke shtuar këtu edhe mungesën e lëndëve mësimore për shëndet seksual dhe riprodhues, është e dukshme që ngritja e vetëdijesimit është më se…

Dita Ndërkombëtare e Familjes!

Dita Ndërkombëtare e Familjes!

Sot, bashkë me prindër e fëmijë, shënuam Ditën Ndërkombëtare të Familjes duke vënë në theks rëndësinë që ka familja në mirëqenien personale të të gjithë individëve! Familja paraqet thelbin e shoqërisë në të cilën kontribuojmë cdo ditë dhe ky kontribut jep ndikim në shoqëri, duke krijuar raporte të mira me njëri-tjetrin, familjet ndihmojnë që sfidat personale dhe ato familjare të…

YMCA DITA BOTËRORE E SHËNDETIT

YMCA DITA BOTËRORE E SHËNDETIT

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shëndetit YMCA i është bashkuar motos së Organizatës Botërore të Shëndetit “Building a fairer, healthier world”. Bashkë me gratë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian sot kemi diskutuar në lidhje me rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit seksual dhe riprodhues, shtatzanitë e hershme dhe qasjen në shërbime shëndetësore gjinekologjike pa pagesë për gratë nga grupet…