Tjera

U promovua Monografia e parë për Kancerin e Gjirit “Zbulimi i Hershëm Mbijetesë” nga – Jeta Vita

U promovua Monografia e parë për Kancerin e Gjirit “Zbulimi i Hershëm Mbijetesë” nga – Jeta Vita

Qendra Kosovare për Luftimin e Kancerit të Gjirit Jeta Vita përfaqësuar nga znj.Nafije Latifi bashkë me Shoqatën e Onkologëve të Kosovës SHOK përfaqësuar nga Dr.Arben Bislimi promovuan Monografinë e parë të Kancerit të Gjirit “Zbulimi i Hershëm – Mbijetesë”.Monografia përmban rrugëtimin e QKLKGJ Jeta Vita si dëshmi e punës dhe përpjekjeve për të informuar dhe ndërgjegjësuar shoqërinë tonë për një…

16 Ditët e Aktivizmit me fokus – Trajnim: Dhuna në baza gjinore

16 Ditët e Aktivizmit me fokus  – Trajnim: Dhuna në baza gjinore

Me rastin e shënimit të Koalicioni K10 respektivisht org.Balkan Sunflowers Kosova në Qendrën Fidan Lahu ne Fushë Kosovë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës Stacioni i Fushë Kosovë, Qendra për Pune Sociale në Fushë Kosovë dhe Mekanizmi Koordinues Komunal për Dhunën në familje në Fushë Kosovë janë bashkuar aktiviteteve të hapjes së fushatës me ligjeratë ndërgjegjësuese sa i përket dhunës…

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

Në bashkëpunim me Ministria e Shëndetësisë– Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke mbajtur trajnime lidhur me shëndetin riprodhues. Nga data 27 -29 Prill 2022 u mbajt trajnimi “Menaxhimi gjithëpërfshirës sindromik i IST-ve” me facilitues…

Dita Ndërkombëtare e Gruas

Dita Ndërkombëtare e Gruas

Për të shënuar 8 Marsin Ditën Ndërkombëtare të Gruas, YMCA ka lansuar një fushatë e cila kishte qëllim të nxis diskutimin në nivel shtetëror për rëndësinë e ofrimit pa pagesë të pecetave higjienike për gratë e reja në Kosovë.Duke u nisur nga situata ekonomike në Kosovë dhe lëvizja botërore që ka filluar me thirrjen që pecetat higjienike nuk janë luks…

YMCA pjesë e Koalicionit K10!

YMCA pjesë e Koalicionit K10!

YMCA është organizatë jo-qeveritare e cila zhvillon aktivitete të edukimit jo-formal përmes qendrave të saj në Komunën e Prishtinës, Pejës, Gjakovës, Junikut, Rahovecit dhe Deçanit. Ka për qëllim fuqizimin e rolit të rinisë në shoqëri dhe krijimin e hapësirave të sigurta për ata dhe ato. Koalicioni K10 është krijuar si reagim ndaj gjendjes së vështirë në sektorin e shëndetësisë në…

Dita Ndërkombëtare e Rinisë, Festaivali i Rinisë “Future4Youth”

Dita Ndërkombëtare e Rinisë, Festaivali i Rinisë “Future4Youth”

Për nderë të ditës ndërkombëtare të rinisë këtë vit u organizua festivali i parë rinor “Future4Youth.” Gjatë Muajit të Rinisë, për herë të parë në Kosovë, u organizua festivali mbi shëndetin e të rinjve nga organizata SIT në bashkëpunim me partnerë të shumtë. Në këtë ngjarje të rinjtë pjesëmarrës dhe trajnerët u përqëndruan në tema si: ushqimi i shëndetshëm, sporti…

Balkan Sunflowers pjesë e Koalicionit K10!

Balkan Sunflowers pjesë e Koalicionit K10!

Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) është një shoqatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e cila ka për qëllim përmirësimin e zhvillimit arsimor, social, psikologjik, shëndetësor, emocional dhe intelektual të fëmijëve dhe të rinjve, familjeve të tyre dhe komuniteteve të tyre. Koalicioni K10 është krijuar si reagim ndaj gjendjes së vështirë në sektorin e shëndetësisë në Kosovë, sidomos shëndetin seksual dhe riprodhues.Ky koalicion është…

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë – Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor, Odës së Mjekëve të Kosovës, Odës së Infermierëve të Kosovës dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi të Kombeve të Bashkuara – UNFPA edhe në kohë pandemie Covid -19, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke e bërë trajnimin e tyre lidhur…

Dita Ndërkombetare e Shëndetit

Dita Ndërkombetare e Shëndetit

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shëndetit YMCA i është bashkuar motos së Organizatës Botërore të Shëndetit “Building a fairer, healthier world”. Bashkë me gratë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian sot kemi diskutuar në lidhje me rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit seksual dhe riprodhues, shtatzanitë e hershme dhe qasjen në shërbime shëndetësore gjinekologjike pa pagesë për gratë nga grupet…

SIT Dita e Diskriminimit Zero

SIT Dita e Diskriminimit Zero

Dita e Diskriminimit Zero është një ditë e cila promovon diversitetin, kujton dinjitetin dhe vlerën e barabartë të çdo qenieje njerëzore dhe i nxit vendet që t’u japin fund ligjeve diskriminuese si dhe praktikave të bazuara në orientimin seksual të dikujt, gjininë, etninë, aftësinë e kufizuar, ngjyrën e lëkurës, moshën, etj.Pandemia COVID-19 ka vështirësuar jetën e gjithësecilit/ës, e sidomos kur…