Tjera

U promovua Monografia e parë për Kancerin e Gjirit “Zbulimi i Hershëm Mbijetesë” nga – Jeta Vita

U promovua Monografia e parë për Kancerin e Gjirit “Zbulimi i Hershëm Mbijetesë” nga – Jeta Vita

Qendra Kosovare për Luftimin e Kancerit të Gjirit Jeta Vita përfaqësuar nga znj.Nafije Latifi bashkë me Shoqatën e Onkologëve të Kosovës SHOK përfaqësuar nga Dr.Arben Bislimi promovuan Monografinë e parë të Kancerit të Gjirit “Zbulimi i Hershëm – Mbijetesë”.Monografia përmban rrugëtimin e QKLKGJ Jeta Vita si dëshmi e punës dhe përpjekjeve për të informuar dhe ndërgjegjësuar shoqërinë tonë për një…

16 Ditët e Aktivizmit me fokus – Trajnim: Dhuna në baza gjinore

16 Ditët e Aktivizmit me fokus  – Trajnim: Dhuna në baza gjinore

Me rastin e shënimit të Koalicioni K10 respektivisht org.Balkan Sunflowers Kosova në Qendrën Fidan Lahu ne Fushë Kosovë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës Stacioni i Fushë Kosovë, Qendra për Pune Sociale në Fushë Kosovë dhe Mekanizmi Koordinues Komunal për Dhunën në familje në Fushë Kosovë janë bashkuar aktiviteteve të hapjes së fushatës me ligjeratë ndërgjegjësuese sa i përket dhunës…

Në 7 vjetorin e themelimit te Koalicionit K10 i bashkohet edhe Shoqata e Obstetërve dhe Gjinekologëve të Kosoves, SHOGJK /KOGA

Sot në 7 vjetorin e themelimit te Koalicionit K10 (rrjet i organizatave jo qeveritare) i krijuar me qëllim të përmirësimit të shëndetit dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese në Kosovë i bashkohet edheShoqata e Obstetërve dhe Gjinekologëve të Kosovês, SHOGJK /KOGA të përfaqësuar nga Dr.Memli Morina. Anëtarësimi i KOGA në K10 do i shtojë vlerë të madhe Koalicionit K10, në…

Trajnimi “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuara”

Trajnimi “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuara”

Action for Mothers and Children në bashkëpunim me Divizionin e Kujdesit Parësor Shëndetësor në Ministrinë e Shëndetësisë dhe me mbështetjen e UNFPA Kosovo po vazhdojnë me ngritjen e kapaciteteve të KPSH duke mbajtur trajnime për shëndetin riprodhues. Trajnimi u organizua me datat 30 & 31.05.2023 (trajnim dy ditor). Me facilitues:Dr.Drita Lumi Demiri – Mjeke familjare Dr.Zejdush Tahiri – Mjek familjarMr.sc…

Trajnim: Programi Orientues mbi Shëndetin e Adoleshentëve

Trajnim: Programi Orientues mbi Shëndetin e Adoleshentëve

Aksioni për Nëna dhe Fëmije (AMC) në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë – Divizioni i Kudesit Parësorë Shëndetësor, Odës së Mjekëve të Kosovës, Odës së Infermiereve të Kosovës dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo po vazhdon me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor.Nga data 03 – 06 Prill 2023…

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

Në bashkëpunim me Ministria e Shëndetësisë– Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke mbajtur trajnime lidhur me shëndetin riprodhues. Nga data 27 -29 Prill 2022 u mbajt trajnimi “Menaxhimi gjithëpërfshirës sindromik i IST-ve” me facilitues…

Dita Ndërkombëtare e Gruas

Dita Ndërkombëtare e Gruas

Për të shënuar 8 Marsin Ditën Ndërkombëtare të Gruas, YMCA ka lansuar një fushatë e cila kishte qëllim të nxis diskutimin në nivel shtetëror për rëndësinë e ofrimit pa pagesë të pecetave higjienike për gratë e reja në Kosovë.Duke u nisur nga situata ekonomike në Kosovë dhe lëvizja botërore që ka filluar me thirrjen që pecetat higjienike nuk janë luks…

YMCA pjesë e Koalicionit K10!

YMCA pjesë e Koalicionit K10!

YMCA është organizatë jo-qeveritare e cila zhvillon aktivitete të edukimit jo-formal përmes qendrave të saj në Komunën e Prishtinës, Pejës, Gjakovës, Junikut, Rahovecit dhe Deçanit. Ka për qëllim fuqizimin e rolit të rinisë në shoqëri dhe krijimin e hapësirave të sigurta për ata dhe ato. Koalicioni K10 është krijuar si reagim ndaj gjendjes së vështirë në sektorin e shëndetësisë në…

Dita Ndërkombëtare e Rinisë, Festaivali i Rinisë “Future4Youth”

Dita Ndërkombëtare e Rinisë, Festaivali i Rinisë “Future4Youth”

Për nderë të ditës ndërkombëtare të rinisë këtë vit u organizua festivali i parë rinor “Future4Youth.” Gjatë Muajit të Rinisë, për herë të parë në Kosovë, u organizua festivali mbi shëndetin e të rinjve nga organizata SIT në bashkëpunim me partnerë të shumtë. Në këtë ngjarje të rinjtë pjesëmarrës dhe trajnerët u përqëndruan në tema si: ushqimi i shëndetshëm, sporti…

Balkan Sunflowers pjesë e Koalicionit K10!

Balkan Sunflowers pjesë e Koalicionit K10!

Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) është një shoqatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e cila ka për qëllim përmirësimin e zhvillimit arsimor, social, psikologjik, shëndetësor, emocional dhe intelektual të fëmijëve dhe të rinjve, familjeve të tyre dhe komuniteteve të tyre. Koalicioni K10 është krijuar si reagim ndaj gjendjes së vështirë në sektorin e shëndetësisë në Kosovë, sidomos shëndetin seksual dhe riprodhues.Ky koalicion është…