ÇFARË TË DREJTA KEMI NE PËR SHËNDETIN SEKSUAL DHE RIPRODHUES?

Në Shëndetin Riprodhues hyjnë disa të drejta fundamentale.

  1. E drejta riprodhuese që individët dhe çiftet të vendosin lirshëm dhe me përgjegjësi mbi numrin, shpeshtësinë dhe kohën në të cilën ata duan të kenë fëmijë;
  2. E drejta për informim dhe edukim përgjatë gjithë ciklit jetësor;
  3. E drejta për amësi të sigurt që çdo femër të marrë kujdesin që i nevojitet të ketë shëndet të mirë nga shtatzënia deri në lindjen e fëmijës;
  4. E drejta për planifikim familjar që është e drejta e individëve dhe çifteve që të informohen, të parashohin dhe vendosin lirshëm mbi numrin, shpeshtësinë dhe kohën në të cilën ata duan të kenë fëmijë;
  5. E drejta për parandalim dhe trajtim të përshtatshëm të infertilitetit;
  6. E drejta për ndërprerje të sigurt të shtatzënisë;
  7. E drejta për shërbimet për parandalimin dhe trajtimin e infeksioneve seksualisht të transmetueshme, HIV/AIDS-it, si dhe infeksioneve dhe sëmundjeve të traktit riprodhues;
  8. E drejta për parandalim, zbulim të hershëm dhe trajtim të sëmundjeve malinje të sistemit riprodhues dhe karcinomës së gjirit.
5

Na Kontaktoni

 

Tel: + 383 49 110 333

info@k10-ks.org

Rr. Rexhep Mala nr.72 10000 Prishtinë

4

Buletini yne

Abonohu per njoftime!