Trajnimet

Trajnimi “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar”

Trajnimi “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar”

U organizua trajnimi “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar” me facilituese Dr.Drita Lumi, Dr.Albana Morina, Mr.sc Gyltene Derguti, Mr.sc Saranda Uka. Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar është trajnim i akredituar me pikë akredituese nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe Oda e Infermierë të Kosovës.Pjesëmarrës në këtë takim ishin mjekë dhe…

Trajnim mbi temën”Dhuna në baza gjinore”

Trajnim mbi temën”Dhuna në baza gjinore”

U organizua trajnimi i radhës dhe i fundit për vitin 2023 me temën”Dhuna në baza gjinore” me facilitues Dr.Drita Lumi mjeke familjare, Dr.Flamur Blakaj mjek ligjor dhe psikologia kliniciste znj.Shqipe Ukshini. Këtë radhë kishim kënaqesinë të jetë e pranishme në trajnim edhe Policinë e Kosovës Hetuesen primare per trajtimin e rasteve te Dhunes ne Familje znj.Selvete Krasniqi e cila informoi…

Trajnimi: Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar

Trajnimi: Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar

U organizua trajnimi “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar” me facilituese Dr.Drita Lumi, Dr.Albana Morina, Mr.sc Gyltene Derguti, Mr.sc Saranda Uka. Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar është trajnim i akredituar me pikë akredituese nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe Oda e Infermierë të Kosovës. Pjesëmarrës në këtë takim ishin mjekë…

Trajnim: Etika Profesionale dhe te drejtat e Pacientëve

Trajnim: Etika Profesionale dhe te drejtat e Pacientëve

U organizua trajnimi “Etika Profesionale dhe te drejtat e Pacientëve“ me facilitues nga Oda e Mjekëve të Kosovës Dr.Fejsal Mehmeti dhe Besim Kodra nga Shoqata për të Drejtat e Pacientëve të Kosovës. Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve është trajnim i akredituar me pikë akredituese nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe Oda e Infermierë të Kosovës.Pjesëmarrës në këtë…

Trajnim: Planifikimi Familjar

Trajnim: Planifikimi Familjar

Nga data 25 – 27 Prill 2023 u organizua trajnimi: Planifikimi Familjar me facilituese Dr.Violeta Xërxa -Thaqi dhe Dr.Gonxhe Zarari të certifikuar nga UNFPA Kosovo. Aksioni për Nëna dhe Fëmije (AMC) në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë – Divizioni i Kudesit Parësor Shëndetësor, Odës së Mjekëve të Kosovës, Odës së Infermiereve të Kosovës dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi…

Team Building trajnim për anëtarët e K10

Team Building trajnim për anëtarët e K10

Në kuadër të programit të Koalicionit K10 u organizua trajnim për anëtaret e K10 me temën: Team Building me facilitues Granit Tërnava.Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin organizata anëtare të Koalicionit K10 si Action for Mothers and Children, KOPF – Kosova Population Foundation , Qendra për Këshillim dhe Shërbime Sociale dhe Hulumtime- SIT – Center for Counseling, Social Services and Research,…

Trajnim i organizatave të K10: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese

Trajnim i organizatave të K10: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese

Në kuadër të programit të Koalicionit K10 u organizua trajnim mbi shëndetin seksual dhe të drejtat riprodhuese me temën: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese”. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin organizata anëtare të Koalicionit K10 si Aksioni për Nëna dhe Fëmijë – Action for Mothers and Children, lFondi Kosovar për Popullesi – KOPF – Kosova Population Foundation,…

Trajnimi Planifikimi Familjar

Trajnimi Planifikimi Familjar

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë – Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke mbajtur trajnime lidhur me shëndetin riprodhues. Me datë 30 – 31 Maj dhe 01 Qershor 2022 u mbajt trajnimi i radhës…

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

Në bashkëpunim me Ministria e Shëndetësisë– Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke mbajtur trajnime lidhur me shëndetin riprodhues. Nga data 27 -29 Prill 2022 u mbajt trajnimi “Menaxhimi gjithëpërfshirës sindromik i IST-ve” me facilitues…

“Shëndeti Seksual dhe Riprodhues për Personat me Nevoja të Veçanta si dhe Mbështetja Psikosociale.”

“Shëndeti Seksual dhe Riprodhues për Personat me Nevoja të Veçanta si dhe Mbështetja Psikosociale.”

Viti 2022 nga UN është i shpallur vit me fokus te personat me nevoja te veçanta. Prandaj edhe profesionistët shëndetësor u trajnuan në këtë temë: “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues për Personat me Nevoja të Veçanta si dhe Mbështetja Psikosociale. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, respektivisht Divizionin e Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi të Kombeve…