Trajnimet

Trajnimi “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar”

Trajnimi “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar”

U organizua trajnimi “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar” me facilituese Dr.Drita Lumi, Dr.Albana Morina, Mr.sc Gyltene Derguti, Mr.sc Saranda Uka. Shëndeti Seksual dhe Riprodhues i Personave me Aftësi të Kufizuar është trajnim i akredituar me pikë akredituese nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe Oda e Infermierë të Kosovës.Pjesëmarrës në këtë takim ishin mjekë dhe…

Trajnim mbi temën”Dhuna në baza gjinore”

Trajnim mbi temën”Dhuna në baza gjinore”

U organizua trajnimi i radhës dhe i fundit për vitin 2023 me temën”Dhuna në baza gjinore” me facilitues Dr.Drita Lumi mjeke familjare, Dr.Flamur Blakaj mjek ligjor dhe psikologia kliniciste znj.Shqipe Ukshini. Këtë radhë kishim kënaqesinë të jetë e pranishme në trajnim edhe Policinë e Kosovës Hetuesen primare per trajtimin e rasteve te Dhunes ne Familje znj.Selvete Krasniqi e cila informoi…

Trajnim i organizatave të K10: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese

Trajnim i organizatave të K10: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese

Në kuadër të programit të Koalicionit K10 u organizua trajnim mbi shëndetin seksual dhe të drejtat riprodhuese me temën: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese”. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin organizata anëtare të Koalicionit K10 si Aksioni për Nëna dhe Fëmijë – Action for Mothers and Children, lFondi Kosovar për Popullesi – KOPF – Kosova Population Foundation,…

Trajnimi Planifikimi Familjar

Trajnimi Planifikimi Familjar

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë – Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke mbajtur trajnime lidhur me shëndetin riprodhues. Me datë 30 – 31 Maj dhe 01 Qershor 2022 u mbajt trajnimi i radhës…

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

Në bashkëpunim me Ministria e Shëndetësisë– Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke mbajtur trajnime lidhur me shëndetin riprodhues. Nga data 27 -29 Prill 2022 u mbajt trajnimi “Menaxhimi gjithëpërfshirës sindromik i IST-ve” me facilitues…

“Shëndeti Seksual dhe Riprodhues për Personat me Nevoja të Veçanta si dhe Mbështetja Psikosociale.”

“Shëndeti Seksual dhe Riprodhues për Personat me Nevoja të Veçanta si dhe Mbështetja Psikosociale.”

Viti 2022 nga UN është i shpallur vit me fokus te personat me nevoja te veçanta. Prandaj edhe profesionistët shëndetësor u trajnuan në këtë temë: “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues për Personat me Nevoja të Veçanta si dhe Mbështetja Psikosociale. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, respektivisht Divizionin e Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi të Kombeve…

Trajnim: “Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve”

Trajnim: “Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve”

U mbajt trajnjmi i rradhës me temën “Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve”, me facilitues Dr. Fejsal Mehmeti nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe Jur. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, respektivisht Divizionin e Kujdesit Parësor Shëndetësor, Odën e Mjekëve të Kosovës dhe me përkrahjen…

SËMUNDJET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME

SËMUNDJET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME

Përgatitja e fëmijëve dhe të rinjve për kalimin në moshën madhore ka qenë gjithmonë një nga sfidat më të mëdha të njerëzimit, me fokus seksualiteti dhe marrëdhëniet njerëzore.Nëse dëshirojmë të kemi ndikim tek fëmijët dhe të rinjtë përpara se këta të jenë seksualisht aktivë, është i domosdoshëm informimi dhe edukimit seksual gjithëpërfshirës. Për këtë qellim sot (29-30 Maj 2021)po vazhdojmë…

TRAJNIMI I GAZETARËVE

TRAJNIMI I GAZETARËVE

Koalicionit K10, mbajti trajnimin për gazetarët me qëllim të ngritjes së vetëdijes për shëndetin seksual riprodhues dhe mënyrën e raportimit të lajmeve ne fushën e shëndetësisë. Qëllimi i këtij tranimi ishte hapja e diskutimi për sfidat e gazetarëve gjatë raportimit por edhe të stafit mjeksor, që shumë shpesh bëhen subjekt i shkrimeve jo të bazuara në fakte. Ligjërues për këtë…