Aktivitete

Trajnim i organizatave të K10: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese

Trajnim i organizatave të K10: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese

Në kuadër të programit të Koalicionit K10 u organizua trajnim mbi shëndetin seksual dhe të drejtat riprodhuese me temën: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese”. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin organizata anëtare të Koalicionit K10 si Aksioni për Nëna dhe Fëmijë – Action for Mothers and Children, lFondi Kosovar për Popullesi – KOPF – Kosova Population Foundation,…

Trajnimi Planifikimi Familjar

Trajnimi Planifikimi Familjar

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë – Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke mbajtur trajnime lidhur me shëndetin riprodhues. Me datë 30 – 31 Maj dhe 01 Qershor 2022 u mbajt trajnimi i radhës…

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

Në bashkëpunim me Ministria e Shëndetësisë– Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke mbajtur trajnime lidhur me shëndetin riprodhues. Nga data 27 -29 Prill 2022 u mbajt trajnimi “Menaxhimi gjithëpërfshirës sindromik i IST-ve” me facilitues…

“Shëndeti Seksual dhe Riprodhues për Personat me Nevoja të Veçanta si dhe Mbështetja Psikosociale.”

“Shëndeti Seksual dhe Riprodhues për Personat me Nevoja të Veçanta si dhe Mbështetja Psikosociale.”

Viti 2022 nga UN është i shpallur vit me fokus te personat me nevoja te veçanta. Prandaj edhe profesionistët shëndetësor u trajnuan në këtë temë: “Shëndeti Seksual dhe Riprodhues për Personat me Nevoja të Veçanta si dhe Mbështetja Psikosociale. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, respektivisht Divizionin e Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi të Kombeve…

Trajnim: “Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve”

Trajnim: “Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve”

U mbajt trajnjmi i rradhës me temën “Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve”, me facilitues Dr. Fejsal Mehmeti nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe Jur. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, respektivisht Divizionin e Kujdesit Parësor Shëndetësor, Odën e Mjekëve të Kosovës dhe me përkrahjen…

Cfarë është kanceri i qafës së mitrës?

Cfarë është kanceri i qafës së mitrës?

Pothuajse të gjitha rastet e kancerit të qafës së mitrës (99%) janë të lidhura me infeksionin me papillomavirus (HPV), një virus jashtëzakonisht i zakonshëm që transmetohet përmes kontaktit seksual. Megjithëse shumica e infeksioneve me HPV zgjidhen spontanisht dhe nuk shkaktojnë simptoma, infeksioni i vazhdueshëm mund të shkaktojë kancer të qafës së mitrës tek gratë.Kanceri i qafës së mitrës është kanceri…

16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me bazë Gjinore nga 25 Nëntori deri më 10 Dhjetor 2021

16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me bazë Gjinore nga 25 Nëntori deri më 10 Dhjetor 2021

Kombet e Bashkuara po shënojnë 16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me bazë Gjinore nga 25 Nëntori deri më 10 Dhjetor 2021, nën temën globale të vendosur nga fushata UNiTE e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së: “Orange the world: End violence against women now!” Gati 1 në 3 gra janë dhunuar gjatë jetës së tyre. Në kohë krizash, numrat rriten,…

Takimi i anëtarëve të K10

Takimi i anëtarëve të K10

U mbajt takimi me anëtarët e K10 ku u diskutua mbi sfidat e punës dhe aktiviteteve të organizatave anëtare të K10-të si dhe u diskutua mbi planet afatgjate dhe projektet/aktivitetet për vitin 2022. Anëtarët e K10 të cilët ishin pjesëmarrës në takimin e sotëm: Jeta/Vita, Balkan Sunflowers Kosova , SIT – Center for Counseling, Social Services and Research, YMCA in…

SËMUNDJET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME

SËMUNDJET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME

Përgatitja e fëmijëve dhe të rinjve për kalimin në moshën madhore ka qenë gjithmonë një nga sfidat më të mëdha të njerëzimit, me fokus seksualiteti dhe marrëdhëniet njerëzore.Nëse dëshirojmë të kemi ndikim tek fëmijët dhe të rinjtë përpara se këta të jenë seksualisht aktivë, është i domosdoshëm informimi dhe edukimit seksual gjithëpërfshirës. Për këtë qellim sot (29-30 Maj 2021)po vazhdojmë…

UNFPA launches survey on Covid-19 impact on Sexual and Reproductive Health in Kosovo and other Eastern Europe and Central Asia (EECA)

UNFPA launches survey on Covid-19 impact on Sexual and Reproductive Health in Kosovo and other Eastern Europe and Central Asia (EECA)

ENG – ALB – SRB – TUR UNFPA launches survey on Covid-19 impact on Sexual and Reproductive Health in Kosovo and other Eastern Europe and Central Asia (EECA). Since the outset of the Covid-19 pandemic, UNFPA has projected that the on-going crisis could seriously curtail access to life-saving sexual and reproductive health services, including family planning. Additionally, lockdowns and economic…