Aktivitete

Muaji Rozë: Ligjëratë vetëdijësuese nga QKLGJ JETA/VITA në Janjevë për kancerin e gjirit!

Muaji Rozë: Ligjëratë vetëdijësuese nga QKLGJ JETA/VITA në Janjevë për kancerin e gjirit!

Tashmë prej vitesh QKLKGJ JETA/VITA në bashkëpunim me Shoqata e Onkologëve të Kosovës-SHOK, e kanë bërë traditë ligjëratat dhe punëtoritë vetdijësuese anë e mbanë Kosovës. Ketë tetor kemi në fokus minoritet që jetojnë në vendin tonë. Ligjëratën e parë e nisëm në Janjevë, me kroatë, serbe, ashkalinj, falë bashkëpunimit me Majlinda Krasniqin nga organizata “The Ideas Partnership”, e cila bën…

Dita Botërore e Kontracepsionit

Dita Botërore e Kontracepsionit

Dita Botërore e Kontracepsionit shënohet çdoherë më 26 shtator, e themeluar nga (OBSH) për të “përmirësuar ndërgjegjësimin për metodat kontraceptive dhe për të ndihmuar të rinjtë të bëjnë zgjedhje të përgjegjshme në lidhje me shëndetin e tyre seksual dhe riprodhues”.Mu për këtë qëllim sot (26.09.2023) duke filluar nga ora 10:00-14:00 në sheshin “Dëshmorët e Kombit” në Obiliq biseduan me më…

Takim me anëtarë të K10 dhe UNFPA – me temë Ditët e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues me aktivitetet të cilat janë planifikuar nga org. anëtare të Koalicionit duke përfshirë edhe Ditën Ndërkombëtare të Kontracepsionit.

Takim me anëtarë të K10 dhe UNFPA – me temë Ditët e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues me aktivitetet të cilat janë planifikuar nga org. anëtare të Koalicionit duke përfshirë edhe Ditën Ndërkombëtare të Kontracepsionit.

Koalicioni K10 në zyrën e AMC kishte kënaqësinë të organizojë një takim me përfaqësues nga org.Fondi për Popullësi i Kombeve të Bashkuara UNFPA Kosovo, Dr.Zarife Miftari, Besnik Sherifi dhe Donika Sabovic kurse ishin të pranishëm përfaqësues nga organizatat anëtare të K10-tës si: KOPF – Kosova Population Foundation, SIT – Center for Counseling, Social Services and Research, AMC dhe Shoqata e…

EDUKIMI BASHKËMOSHTAR – KOPF

EDUKIMI BASHKËMOSHTAR – KOPF

EDUKIMI BASHKËMOSHTAR – Ndalesa e radhës (1-2.06.2023) ishte në Qendrën e Kompetencës në Ferizaj: infrastrukturë dhe ambient mjaft i këndshëm për nxënës dhe mësimdhënës. Gjithë kjo dukej nga interesimi dhe përkushtimi i nxënësve të klasës së dhjetë dhe njëmbëdhjetë për t’u pajisur me njohuri të reja mbi shëndetin riprodhues dhe të drejtat e tij. Nuk ka më tema tabu, duhet…

Trajnim: Etika Profesionale dhe te drejtat e Pacientëve

Trajnim: Etika Profesionale dhe te drejtat e Pacientëve

U organizua trajnimi “Etika Profesionale dhe te drejtat e Pacientëve“ me facilitues nga Oda e Mjekëve të Kosovës Dr.Fejsal Mehmeti dhe Besim Kodra nga Shoqata për të Drejtat e Pacientëve të Kosovës. Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve është trajnim i akredituar me pikë akredituese nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe Oda e Infermierë të Kosovës.Pjesëmarrës në këtë…

Trajnim: Planifikimi Familjar

Trajnim: Planifikimi Familjar

Nga data 25 – 27 Prill 2023 u organizua trajnimi: Planifikimi Familjar me facilituese Dr.Violeta Xërxa -Thaqi dhe Dr.Gonxhe Zarari të certifikuar nga UNFPA Kosovo. Aksioni për Nëna dhe Fëmije (AMC) në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë – Divizioni i Kudesit Parësor Shëndetësor, Odës së Mjekëve të Kosovës, Odës së Infermiereve të Kosovës dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi…

Team Building trajnim për anëtarët e K10

Team Building trajnim për anëtarët e K10

Në kuadër të programit të Koalicionit K10 u organizua trajnim për anëtaret e K10 me temën: Team Building me facilitues Granit Tërnava.Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin organizata anëtare të Koalicionit K10 si Action for Mothers and Children, KOPF – Kosova Population Foundation , Qendra për Këshillim dhe Shërbime Sociale dhe Hulumtime- SIT – Center for Counseling, Social Services and Research,…

Trajnim i organizatave të K10: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese

Trajnim i organizatave të K10: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese

Në kuadër të programit të Koalicionit K10 u organizua trajnim mbi shëndetin seksual dhe të drejtat riprodhuese me temën: Strategjia avokuese mbi shëndetin seksual dhe të drejtat rirpodhuese”. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin organizata anëtare të Koalicionit K10 si Aksioni për Nëna dhe Fëmijë – Action for Mothers and Children, lFondi Kosovar për Popullesi – KOPF – Kosova Population Foundation,…

Trajnimi Planifikimi Familjar

Trajnimi Planifikimi Familjar

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë – Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke mbajtur trajnime lidhur me shëndetin riprodhues. Me datë 30 – 31 Maj dhe 01 Qershor 2022 u mbajt trajnimi i radhës…

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

“Menaxhimi gjithëpërfshirës Sindromik i IST-ve”

Në bashkëpunim me Ministria e Shëndetësisë– Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke mbajtur trajnime lidhur me shëndetin riprodhues. Nga data 27 -29 Prill 2022 u mbajt trajnimi “Menaxhimi gjithëpërfshirës sindromik i IST-ve” me facilitues…