Ngjarjet

Cfarë është kanceri i qafës së mitrës?

Cfarë është kanceri i qafës së mitrës?

Pothuajse të gjitha rastet e kancerit të qafës së mitrës (99%) janë të lidhura me infeksionin me papillomavirus (HPV), një virus jashtëzakonisht i zakonshëm që transmetohet përmes kontaktit seksual. Megjithëse shumica e infeksioneve me HPV zgjidhen spontanisht dhe nuk shkaktojnë simptoma, infeksioni i vazhdueshëm mund të shkaktojë kancer të qafës së mitrës tek gratë.Kanceri i qafës së mitrës është kanceri…

16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me bazë Gjinore nga 25 Nëntori deri më 10 Dhjetor 2021

16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me bazë Gjinore nga 25 Nëntori deri më 10 Dhjetor 2021

Kombet e Bashkuara po shënojnë 16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me bazë Gjinore nga 25 Nëntori deri më 10 Dhjetor 2021, nën temën globale të vendosur nga fushata UNiTE e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së: “Orange the world: End violence against women now!” Gati 1 në 3 gra janë dhunuar gjatë jetës së tyre. Në kohë krizash, numrat rriten,…

UNFPA launches survey on Covid-19 impact on Sexual and Reproductive Health in Kosovo and other Eastern Europe and Central Asia (EECA)

UNFPA launches survey on Covid-19 impact on Sexual and Reproductive Health in Kosovo and other Eastern Europe and Central Asia (EECA)

ENG – ALB – SRB – TUR UNFPA launches survey on Covid-19 impact on Sexual and Reproductive Health in Kosovo and other Eastern Europe and Central Asia (EECA). Since the outset of the Covid-19 pandemic, UNFPA has projected that the on-going crisis could seriously curtail access to life-saving sexual and reproductive health services, including family planning. Additionally, lockdowns and economic…

ORGANIZOHET SALLONI I PARË I DIKSUTIMIT “ EDUKIMI SEKSUAL GJITHËPËRFSHIRËS”

ORGANIZOHET SALLONI I PARË I DIKSUTIMIT “ EDUKIMI SEKSUAL GJITHËPËRFSHIRËS”

Koalicioni K10 organizoi sallonin e parë të diskutimit me temën “Edukimi Seksual Gjithëpërfshirës” Qëllimi i diskutimit të hapur ishte nxijta e debatit rreth rëndësisë së edukimit seksual gjithëpërfshirës dhe analiza e situatës aktuale në Kosovë rreth edukimit seksual. Panelistë në këtë diskutim ishin: Dr. Visare Mujko Nimani – UNFPA; Prof. Dr. Ilir Begolli – Instituti kombëtar i shëndetit public dhe…

ORGANIZOHET SALLONI I DYTË I DIKSUTIMIT “NDIKIMI I DUHANPIRJES NË SHËNDETIN SEKSUAL DHE RIPRODHUES”

ORGANIZOHET SALLONI I DYTË I DIKSUTIMIT “NDIKIMI I DUHANPIRJES NË SHËNDETIN SEKSUAL DHE RIPRODHUES”

Dikutimi pati për synim të paraqes problemet dhe implikimet të cilat pirja e duhanit shkakton në shëndetin seksual riprodhues tek gratë dhe burrat. Duhanpirja dëmton pothuajse çdo aspekt të shëndetit seksual dhe riprodhues, si dhe shëndetit të fëmijëve. Panelistë në këtë diskutim ishin: Dr. Sami Uka, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH); Dr. Jasmina Tolaj, Gjinekologe; z. Faik Hoti – Ministria…

ORGANIZOHET SALLONI I TRETË I DISKUTIMIT “KONTRACEPSIONI DHE MENOPAUZA”

ORGANIZOHET SALLONI I TRETË I DISKUTIMIT “KONTRACEPSIONI DHE MENOPAUZA”

Koalicioni K10 shënoi ditën ndërkombëtare të Kontracepsionit, duke diskutuar edhe për Menopauzën. Diskutimi mbi Kontracepsionin dhe Menopauzën pati për qëllim të nxisë debatin rreth rëndësisë së përdorimit të kontraceptivëve tek të rinjtë, situatën aktuale në Kosovë dhe njëherit rëndësinë e përdorimit të kontraceptivëve tek gratë në fazën e menopauzës. Informimi më i mirë për metodat e kontracepsionit, përkthehet në shëndet…

ORGANIZOHET SALLONI I KATËRT I DISKUTIMIT “EDUKIMI SEKSUAL GJITHËPËRFSHIRËS”

ORGANIZOHET SALLONI I KATËRT I DISKUTIMIT “EDUKIMI SEKSUAL GJITHËPËRFSHIRËS”

Ky diskutim pati për qëllim t’u mësojë të rinjve aftësitë për të marrë vendime të përgjegjshme në lidhje me seksualitetin e tyre, duke përfshirë edhe metodat se si të shmangin dhunën verbale, fizike dhe seksuale. Në anën tjetër paneli adresoi çështjet gjinore dhe të drejtat e njeriut dhe për të promovuar marrëdhënie të respektueshme dhe jo të dhunshme, pasojat dhe…

SALLONI I PESTË I DISKUTIMIT “PLANIFIKIMI FAMILJAR”

SALLONI I PESTË I DISKUTIMIT “PLANIFIKIMI FAMILJAR”

Paneli i hapur i diskutimit “Planifikimi Familjar” zgjoi kureshtjen e të rinjve, sidomos studentëve të Universitetit të Prishtinës. Panelistet e këtij salloni, dhanë mendimet e tyre nga perspektivat e ndryshme, të sociologes, mjekes familjare dhe udhëheqëses së divizionit për shëndetin e nënës dhe fëmijës nga Ministria e Shëndetësisë, duke nxitur kështu edhe pyetje interesante nga pjesëmarrësit. Përveç planifikimit familjar, metodave…

TAKIM ME ANËTARËT E ASAMBLESË KOMUNALE TË PRISHTINËS

TAKIM ME ANËTARËT E ASAMBLESË KOMUNALE TË PRISHTINËS

K10, me mbështetje të UNFPA – United Nations Population Fund Kosovo, mbajti takimin me anëtarët e Asamblesë Komunale të Prishtinës. Visare Mujko-Nimani, Asistente përfaqësuese nga #UNFPA , foli për çështje të adresuara nga UNFPA, duke përfshirë shërbimet shëndetësore për të rinjtë, planifikimin familjar dhe qasjen në kontraceptivë, por edhe për shëndetin seksual dhe riprodhues në situata emergjente. Ndërsa, Dafina Krasniqi,…

SALLONI I GJASHTË I DISKUTIMIT PËR “INFEKSIONET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME – IST”

SALLONI I GJASHTË I DISKUTIMIT PËR “INFEKSIONET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME – IST”

Diskutimi i hapur për IST mblodhi shumë të rinj dhe të reja në një vend. Filloi me një lojë të vogël që solli buzëqeshje, të qeshura të turpshme nga pyetësori dhe pastaj kuizi për shëndetin seksual, por të cilat bënë që pjesëmarrësit të liroheshin me kohë dhe të bënin pyetje më lirshëm. Panelistët, nga prapavija të ndryshme profesionale, dhanë informata…