Blog

SHËNDETI SEKSUAL TABU EDHE PËR VETË PROFESIONISTËT SHËNDETËSORË

SHËNDETI SEKSUAL TABU EDHE PËR VETË PROFESIONISTËT SHËNDETËSORË

Aurela Kadriu, ankohej nga cistet në vezore dhe me raste ato i sillnin probleme në shëndetin e saj. Normalisht, kishte një opsion të parë, siç do ta kishte çdo njeri me shqetësime shëndetësore apo edhe dëshirë për konsultë a këshillë, pra ajo vendosi të vizitonte një gjinekolog në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Pas futjes në sallë, përpara ekzaminimit të…

POLITIKA ANTI-DUHAN NË MBROJTJE TË SHËNDETIT SEKSUAL RIPRODHUES

POLITIKA ANTI-DUHAN NË MBROJTJE TË SHËNDETIT SEKSUAL RIPRODHUES

Politika anti-duhan në mbrojtje të shëndetit seksual riprodhues Shëndeti riprodhues, si koncept i ri i shëndetit publik për vendin tonë, ka të bëjë me aftësinë e njerëzve për t’u riprodhuar dhe lirinë e tyre për të vendosur mbi mënyrën dhe kohën e riprodhimit. Kujdesi për shëndetin domosdoshmërisht ndikon në shëndetin riprodhues dhe mirëqenien fizike, mendore dhe shoqërore, duke parandaluar dhe…

SHËNDETI DHE TË DREJTAT SEKSUALE DHE RIPRODHUESE NË KOSOVË

SHËNDETI DHE TË DREJTAT SEKSUALE DHE RIPRODHUESE NË KOSOVË

Shëndeti dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese janë të pashkëputshme nga mirëqenia e përgjithshme dhe zhvillimi i mirëfilltë i secilës shoqëri. Duke marrë për bazë rëndësinë qenësore të shëndetit riprodhues dhe peshën që ka kjo e drejtë, Kosova dhe akterët kryesorë janë angazhuar drejt arritjes së një konteksti ku kjo e drejtë është e mbrojtur dhe ku të gjithë janë…

FAKTORËT E PËRGJITSHËM TË DUHANPIRJES DHE NDIKIMI NË SHËNDETIN REPRODUKTIV

Autori: Arian Musliu Duhanpirësit ndahen në tre kategori; duhanpirësit aktiv, pasiv dhe duhanpirësit e dorës së tretë. Një duhanpirës aktiv është ai person që konsumon të paktën 10 cigare në ditë, gjersa duhanpirës pasiv është personi i cili qëndron në një ambient ku ka tym të duhani për të paktën 15 minuta në ditë. Pas konsumimit të duhanit, në materiale…

MOHIMI I TË DREJTAVE RIPRODHUESE

MOHIMI I TË DREJTAVE RIPRODHUESE

Nga Leonida Molliqaj – 05.06.2018 Artikulli marrë nga Kosovo 2.0 SHËNDETI I GRAVE GJERËSISHT I SHPËRFILLUR. “A je e martuar?”, është pyetja e parë me të cilën u prit Genta kur vizitoi gjinekologun në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Me këtë pyetje, mjeku dëshironte të dinte se, a është aktive seksualisht. Në vizitën e tyre të parë gjinekologjike, 21 vjeçaret Genta…

JO TË SIGURTA, JO TË BESUESHME: METODAT E RREZIKSHME TË PARANDALIMIT TË SHTATZËNISË

Ky artikull është marrë nga Faqja zyrtare e UNFPA-së. Pesëdhjetë vite më parë, planifikimi familjar u njoh si një e drejtë njerëzore. Sidoqoftë, format e sigurta dhe të besueshme të kontracepsionit ende nuk janë në dispozicion për qindra miliona njerëz. Të dëshpëruar, shumë përdorin metoda joefektive, madje edhe të rrezikshme, shpesh të bazuara në mite dhe thashetheme. UNFPA ka mbledhur…