Ngjarjet

Dita Ndërkombëtare e Familjes!

Dita Ndërkombëtare e Familjes!

Sot, bashkë me prindër e fëmijë, shënuam Ditën Ndërkombëtare të Familjes duke vënë në theks rëndësinë që ka familja në mirëqenien personale të të gjithë individëve! Familja paraqet thelbin e shoqërisë në të cilën kontribuojmë cdo ditë dhe ky kontribut jep ndikim në shoqëri, duke krijuar raporte të mira me njëri-tjetrin, familjet ndihmojnë që sfidat personale dhe ato familjare të…

YMCA DITA BOTËRORE E SHËNDETIT

YMCA DITA BOTËRORE E SHËNDETIT

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shëndetit YMCA i është bashkuar motos së Organizatës Botërore të Shëndetit “Building a fairer, healthier world”. Bashkë me gratë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian sot kemi diskutuar në lidhje me rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit seksual dhe riprodhues, shtatzanitë e hershme dhe qasjen në shërbime shëndetësore gjinekologjike pa pagesë për gratë nga grupet…