Trajnimet

TRAJNIMI MENAXHIMI I BAZUAR NË REZULTATE

TRAJNIMI MENAXHIMI I BAZUAR NË REZULTATE

Në vazhdën e trajnimeve për ngritje të kapaciteteve, K10 organizoi trajnimin për Menaxhimin e Bazuar në Rezultate (RBM). Trajnimi, me trajner Levent Koron, ishte shumë interaktiv dhe informativ. Koalicioni K10 mbështetet nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara, UNFPA Kosovo.

TRAJNIMET ME QMF-TË

TRAJNIMET ME QMF-TË

U erdhi fundi trajnimeve të cilat u mbajtën përgjatë vitit 2018 në Prishtinë me stafin shëndetësorë të QMF-ve të komunave të ndryshme të Kosovës. Trajnimet të cilat u mbajten përgjatë këtij viti përfshinë tema si: Dhuna në baza Gjinore, Infeksionet Seksualisht të transmetueshme, Planifikimi Familjar dhe Programi Orientues i Shëndetit të Adoloshenteve. Trajnimet u mundësuan nga Fondi për Popullsi i…