Trajnimet

Trajnim: “Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve”

Trajnim: “Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve”

U mbajt trajnjmi i rradhës me temën “Etika Profesionale dhe të Drejtat e Pacientëve”, me facilitues Dr. Fejsal Mehmeti nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe Jur. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, respektivisht Divizionin e Kujdesit Parësor Shëndetësor, Odën e Mjekëve të Kosovës dhe me përkrahjen…

SËMUNDJET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME

SËMUNDJET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME

Përgatitja e fëmijëve dhe të rinjve për kalimin në moshën madhore ka qenë gjithmonë një nga sfidat më të mëdha të njerëzimit, me fokus seksualiteti dhe marrëdhëniet njerëzore.Nëse dëshirojmë të kemi ndikim tek fëmijët dhe të rinjtë përpara se këta të jenë seksualisht aktivë, është i domosdoshëm informimi dhe edukimit seksual gjithëpërfshirës. Për këtë qellim sot (29-30 Maj 2021)po vazhdojmë…

TRAJNIMI I GAZETARËVE

TRAJNIMI I GAZETARËVE

Koalicionit K10, mbajti trajnimin për gazetarët me qëllim të ngritjes së vetëdijes për shëndetin seksual riprodhues dhe mënyrën e raportimit të lajmeve ne fushën e shëndetësisë. Qëllimi i këtij tranimi ishte hapja e diskutimi për sfidat e gazetarëve gjatë raportimit por edhe të stafit mjeksor, që shumë shpesh bëhen subjekt i shkrimeve jo të bazuara në fakte. Ligjërues për këtë…

TRAJNIMI “KORNIZA LIGJORE”

TRAJNIMI “KORNIZA LIGJORE”

Koalicioni K10 mundohet që gjatë gjithë kohës të jetë në hap për sa i përket shëndetit seksual dhe riprodhues. Anëtarët e koalicionit kanë marrë pjesë në trajnimin “Korniza Ligjore”. Përmes këtij trajnimi të gjithë u informuan për së afërmi me ligjet dhe rregullimin e të drejtave seksuale dhe riprodhuese në Kosovë. Trajnere ishin Zëvendësja e Avokatit të Popullit, Majlinda Sinani…

TRAJNIM PËR FUNDRAISING DHE SHKRIM TË GRANTEVE

TRAJNIM PËR FUNDRAISING DHE SHKRIM TË GRANTEVE

K10 po punon edhe në ngritjen e kapaciteteve të anëtarëve të saj. Së fundmi, përfaqësuesit e organizatave anëtare të Koalicionit, mbajtën një trajnim për Fundraising. Trajneri, Fatos Axhemi, foli për mënyrën më të suksesshme të mbledhjes së fondeve. Ai tregoi për hapat të cilat duhet të ndërmerren gjatë këtij procesi. Koalicioni K10 mbështetet nga Fondi për Popullsi i Kombeve të…

TRAJNIMI MENAXHIMI I BAZUAR NË REZULTATE

TRAJNIMI MENAXHIMI I BAZUAR NË REZULTATE

Në vazhdën e trajnimeve për ngritje të kapaciteteve, K10 organizoi trajnimin për Menaxhimin e Bazuar në Rezultate (RBM). Trajnimi, me trajner Levent Koron, ishte shumë interaktiv dhe informativ. Koalicioni K10 mbështetet nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara, UNFPA Kosovo.

TRAJNIMET ME QMF-TË

TRAJNIMET ME QMF-TË

U erdhi fundi trajnimeve të cilat u mbajtën përgjatë vitit 2018 në Prishtinë me stafin shëndetësorë të QMF-ve të komunave të ndryshme të Kosovës. Trajnimet të cilat u mbajten përgjatë këtij viti përfshinë tema si: Dhuna në baza Gjinore, Infeksionet Seksualisht të transmetueshme, Planifikimi Familjar dhe Programi Orientues i Shëndetit të Adoloshenteve. Trajnimet u mundësuan nga Fondi për Popullsi i…