U erdhi fundi trajnimeve të cilat u mbajtën përgjatë vitit 2018 në Prishtinë me stafin shëndetësorë të QMF-ve të komunave të ndryshme të Kosovës.

Trajnimet të cilat u mbajten përgjatë këtij viti përfshinë tema si: Dhuna në baza Gjinore, Infeksionet Seksualisht të transmetueshme, Planifikimi Familjar dhe Programi Orientues i Shëndetit të Adoloshenteve.

Trajnimet u mundësuan nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara – UNFPA Kosovo Zyra në Kosovë, dhe Ministria e Shëndetësisë së bashku me Koalicionin K10.