K10 po punon edhe në ngritjen e kapaciteteve të anëtarëve të saj. Së fundmi, përfaqësuesit e organizatave anëtare të Koalicionit, mbajtën një trajnim për Fundraising.

Trajneri, Fatos Axhemi, foli për mënyrën më të suksesshme të mbledhjes së fondeve. Ai tregoi për hapat të cilat duhet të ndërmerren gjatë këtij procesi.

Koalicioni K10 mbështetet nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara, UNFPA Kosovo.