Tjera

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë – Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor, Odës së Mjekëve të Kosovës, Odës së Infermierëve të Kosovës dhe me përkrahjen e Fondit për Popullësi të Kombeve të Bashkuara – UNFPA edhe në kohë pandemie Covid -19, po vazhdojmë me ngritjen e kapaciteteve të stafit të Kujdesit Parësor Shëndetësor duke e bërë trajnimin e tyre lidhur…

Dita Ndërkombetare e Shëndetit

Dita Ndërkombetare e Shëndetit

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shëndetit YMCA i është bashkuar motos së Organizatës Botërore të Shëndetit “Building a fairer, healthier world”. Bashkë me gratë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian sot kemi diskutuar në lidhje me rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit seksual dhe riprodhues, shtatzanitë e hershme dhe qasjen në shërbime shëndetësore gjinekologjike pa pagesë për gratë nga grupet…

SIT Dita e Diskriminimit Zero

SIT Dita e Diskriminimit Zero

Dita e Diskriminimit Zero është një ditë e cila promovon diversitetin, kujton dinjitetin dhe vlerën e barabartë të çdo qenieje njerëzore dhe i nxit vendet që t’u japin fund ligjeve diskriminuese si dhe praktikave të bazuara në orientimin seksual të dikujt, gjininë, etninë, aftësinë e kufizuar, ngjyrën e lëkurës, moshën, etj.Pandemia COVID-19 ka vështirësuar jetën e gjithësecilit/ës, e sidomos kur…