Më 10 Prill, K10 organizoi trajnimin për ngritjen e kapaciteteve të mbrendshme të Koalicionit10 në RBM “Results Based Management” ku facilitatorë ishte Levent Koron.

Pjesë të trajnimit ishin:

Action for Mothers and Children ArtPolis AHED KOMF

K10 mbështetet nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara, UNFPA Kosovo.